Tietosuojakäytäntö

Viimeksi päivitetty: 10. marraskuuta 2022

1.Rekisterinpitäjä

Kauneushoitola Harmony
Kirkkokatu 27 A 45, 90100 Oulu
2006637-3
p. 040 652 1122
hannele(at)kauneushoitolaharmony.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hannele Moilanen  p. 040 652 1122

3. Rekisterin nimi

Kauneushoitolan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään Kauneushoitola Harmony- kauneushoitolan asiakassuhteen hoitamiseksi ja asiakasturvallisuuden takaamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on seuraavat asiakastiedot:

– asiakkaan nimi, syntymävuosi , puhelinnumero ja sähköpostiosoite

– ihosairaudet ja muut terveystiedot tarvittaessa , mahdollisten kontraindikaatioiden selvittäminen joilla voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin

– annetut hoidot ja hoidoissa käytetyt tuotteet ja laitteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakkailta itseltään haastattelemalla asiakasta. Tiedot tallennetaan sähköiseen asiakasrekisteriohjelmaan.  Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa kerääminen ja tallentaminen asiakasjärjestelmään. Tietoja saadaan luovutuksena muista henkilörekistereistä (Tehden Oy; Avoinna24 nettiajanvaraus) (rekisteröidyn/asiakkaan suostumuksella sekä oikeutettu etu).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Rekisterin haltija (Kauneushoitola Harmony) ei siirrä tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin on pääsy vain Kauneushoitola Harmonyn henkilökunnalla. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. ATK:lla ja sähköisesti käsiteltävät tiedot, materiaali ja aineisto on suojattu teknisin keinoin. Mm. palomuurein, virusturvalla, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa. Asiakastietoja säilytetään 2 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan asiakasrekisteriohjelmasta. Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa halutessaan. Tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä henkilökohtaisen käynnin yhteydessä

Kauneushoitola Harmonyssa. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön asiakaskäynnin yhteydessä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa asiakkuuden päätyttyä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakasrekisteriä käytetään Kauneushoitola Harmonyn markkinointiin asiakkaille. Markkinointi tarkoittaa n. kerran kuussa lähetettävää uutiskirjettä sähköpostin välityksellä. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkaille on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.